Christine Bertlin © 2011

 

Nyheter

 

• Kontaktuppgifter »

Kontakta mig på 070-6686090 eller maila på christine.bertlin@gmail.com 

 

• Terapi för självkritiska »

En vanlig orsak till ältande och grubblande är självkritik. I Compassion focused therapy (CFT) får du hjälp att få syn på hur hård du är mot dig själv och hur du kan bli snäll mot dig själv.

 

Om christine

 

 

 

Förhållningssätt och metoder

 

Alla psykologer och psykoterapeuter arbetar utifrån ett valt förhållningssätt och har valmöjligheter vad gäller metoder  Jag har valt att arbeta relationellt och integrativt. Det betyder att jag kan föreslå olika metoder (känslofokuserade-, KBT- traumabearbetande metoder) beroende på vad du vill ha hjälp med, vad som passar och fungerar för dig. Alla metoder har stöd i forskning eller klinisk beprövad erfarenhet.

 

Relationell psykoterapi

 

I relationell psykoterapi används forskning om relationens betydelse. Vi känner idag till att en av människans viktigaste drivkrafter är att vara i en relation. Enligt forskning har relationella faktorer avgörande betydelse för psykisk hälsa och utveckling. 

 

I korthet betyder det att relationell terapi utgår från att:

 - Våra känslor är mycket centrala i våra liv och påverkar och styr oss i hög grad.

 - De relationer vi har/hade med våra föräldrar har påverkat hur vi relaterar till andra och oss själva i nära relationer.

 - I en relationell terapi samarbetar du och jag om dig som två subjekt. Jag bidrar med mina terapeutiska kunskaper och du är "expert" på dig själv. Det du vet om dig själv är mycket viktigt för mig.  

 - I en relationell terapi tar vi hänsyn till ditt sammanhang och inte endast till psykiska omständigheter. Vårt välbefinnande påverkas också av vilka sammanhang vi lever i.

 

 

Känslofokuserade metoder

 

I en känslofokuserad terapi ligger tonvikten vid känslor. Vi identiferar tillsammans de försvar som du har mot känslor (något som vi alla har mer eller mindre). Vi undersöker sedan tillsammans vad försvaren har för funktion och vad som händer om du låter bli att använda dig av försvaren. Tillsammans med mig får du utforska dina kroppsförnimmelser, känslor och lära dig känslospråk. Målet med en känslofokuserad terapi är att kunna tolka, hantera och uttrycka sina känslor på ett balanserat sätt. Många psykiska svårigheter beror på att vi har svårigheter just med att tolka och hantera våra känslor.

 

Fokus på medkänsla

 

I terapi med fokus på medkänsla identiferar vi hur din självkritik påverkar ditt liv och jobbar fokuserat med olika metoder för att du ska utveckla en varmare, mer förstående, hållning mot dig själv. Läs mer om CFT här.

 

 

EMDR

 

Emdr är en traumametod som används när du varit med om svåra upplevelser. Genom EMDR-bearbetning får de känslomässiga såren en möjlighet att läka.

 

 

KBT

 

I en KBT-terapi utgår vi från att problemen ligger i hur du ser på dig själv och människor i din omgivning, och hur du reagerar på människor omkring dig. Dina tankar, känslor och beteenden påverkar och styr varandra ömsesidigt. Negativa tankar leder till känslor av ledsenhet som leder till att dra sig undan. Kbt inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen.

 

 

Kontakta mig om du vill rådgöra eller boka en tid: 070-6686090, christine.bertlin@gmail.com.  Besöksadress: Dalagatan 38, (Vid Vasaparken) Stockholm.

 

 

Genom relationell känslofokuserad terapi kan du få hjälp att

tycka mer om dig själv

stå upp för dig själv

klara av nära relationer

kunna vara ensam

hantera konflikter

ta dig genom separationer

sörja förluster

känna dig lugnare

hantera din ilska

minska din oro

känna mer glädje i livet

bli mer ömsesidig

förstå dig själv

 

Genom KBT kan du få hjälp att

sova bättre

hantera stress

handskas med oro, ångest och jobbiga tankar

bli fri från depression

bättre hantera smärta

 

Genom traumafokuserade metoder kan du få hjälp att bearbeta otäcka händelser

t. ex misshandel, våldtäkt, våld i nära relationer, sjukdom, överfall, rån, olycka, naturkatastrofer, krig och terrordåd.

 

AKUT HJÄLP ATT SÖKA SKYDD

Ibland behöver vi inte först och främst behandling utan akut hjälp att söka skydd för en farlig situation. Här hittar du mer information om våld i nära relationer och om hur du kan söka skydd.

http://kvinnofridslinjen.se/

http://www.kvinnojouren.se/

http://www.mansjouren.se/